Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.

Sekretesspolicy

360Players sekretesspolicy

När du använder 360Player:s tjänster och plattform som inloggad användare eller besöker våra offentliga webbplatser ("Tjänster"), anförtror du oss din information. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi använder dem till. Detta är viktigt! Vi hoppas att du kommer att ägna lite tid åt att läsa policyn noggrant.

Integritetspolicy

Du delar dina personuppgifter med oss genom att skapa ett konto på 360Player . Vi hanterar dina personuppgifter i följande situationer:

 • När du använder tjänsterna;
 • För att vidareutveckla och förbättra våra tjänster; och
 • För att kommunicera med dig.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster måste du lämna de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du inte gör det kan vi inte erbjuda dig alla våra tjänster.


Sekretesspolicyn förklarar följande:

 • Vilken information vi samlar in och varför.
 • Hur vi använder informationen i fråga.
 • Vilka rättigheter du har som registrerad användare och hur du kan kontakta oss om du har några frågor angående dina personuppgifter.

Vi är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. För ytterligare personuppgifter som kan samlas in via Tjänsterna är 360player endast personuppgiftsbiträde och hänvisar till den ansvariga idrottsorganisationens integritetspolicy för att ta reda på vilket syfte personuppgifterna fyller och hur de hanteras.


Om vi vill använda information för ett annat syfte än de som beskrivs i denna sekretesspolicy, kommer vi först att be dig om ditt samtycke


Information som vi samlar in

När du skapar och använder ett konto på vår plattform, eller tillhandahåller information på vår offentliga webbplats, får vi personuppgifter om dig. I tabellen nedan anger vi vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, för vilket ändamål och med stöd av vilken rättslig grund behandlingen sker när du använder våra Tjänster. I förekommande fall anger vi också hur länge vi behåller dina personuppgifter.

Om användaren inte har uppnått ålderskraven för att själv godkänna villkoren för personuppgifter, måste vårdnadshavaren godkänna dessa genom att skapa/godkänna skapandet av användarkontot för den minderåriga.


Typ av uppgifter
Syfte
Laglig grund
Lagring av uppgifter
1. Kontakt- och identifieringsuppgifter.
‍T
.ex. namn, födelsedag, e-post.
Administrera ditt konto
‍T
.ex. för att du ska kunna skapa ett konto, kunna spara dina inställningar och kunna kommunicera med dig.
‍Marknadsföring.
T.ex. för att kunna skicka allmän marknadsföring som nyhetsbrev och även anpassad marknadsföring till dig.
‍Support.
Om du kontaktar oss i syfte att få support om Tjänsterna.
Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig.

Vi stöder denna behandling på en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att skicka relevant och i vissa fall anpassad marknadsföring till dig.
‍Rättigaintressen att lösa eventuella problem som du ställs inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, t.ex. för att berätta om framtida ändringar eller förbättringar.
N.A
2. Kontakt- och identifieringsuppgifter.
‍T
.ex. adress och kontaktuppgifter till dig.
Administrera ditt konto
‍T
.ex. för att kunna spara dina inställningar och för att kunna kommunicera med dig.  
Samtycke.
‍Det
är frivilligt för dig att lämna denna information till oss.Observera att om du inte lämnar denna information till oss kanske vissa funktioner i tjänsterna inte kan tillhandahållas.
N.A
3. Identifierande information.
‍T
.ex. din IP-adress, platsinformation, operativsystem och webbläsare.
Hantera din användning.
T.ex. genom att komma ihåg dina valda inställningar och anpassa tjänsterna och vår webbplats till dina enheter och preferenser, för att optimera webbplatsen för din upplevelse och för att ge dig information om din geografiska plats (om du har samtyckt till det).
Beträffande nödvändiga s.k. funktionella cookies och andra liknande identifierare använder vi oss av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse består i att kunna tillhandahålla våra Tjänster.
30 dagar
4. Användningsdata.
‍E
.g. dina personliga inställningar och hur ofta du använder eller besöker våra Tjänster eller vår offentliga webbplats och vilka delar
Hantera din användning.
T.ex. genom att komma ihåg dina valda inställningar och anpassa tjänsterna och vår webbplats till dina enheter och preferenser, för att optimera webbplatsen för din upplevelse och för att ge dig information om din geografiska plats (om du har samtyckt till det).
Beträffande nödvändiga s.k. funktionella cookies och andra liknande identifierare använder vi oss av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse består i att kunna tillhandahålla våra Tjänster.
30 dagar
Information i avsnitt 1-4 ovan
Skydda oss mot eller göra rättsliga anspråk.
‍Om
du t.ex. gör några anspråk mot oss eller om vi skulle ha några rättsliga anspråk mot dig. För att uppfylla rättsliga skyldigheter.
Uppfyllande av avtal/legitimt intresse.
N.A

‍Så häranvänds den information vi samlar in‍

Vi får en del av personuppgifterna i tabellerna ovan från dig.

Om du har ett 360Player -konto och använder våra Tjänster kan vi visa ditt profilnamn, profilfoto och aktiviteter på ditt 360Player -konto eller i externa applikationer som är länkade till 360Player -kontot (t.ex. din medlemsorganisations webbplatser) i våra Tjänster och i andra kommersiella sammanhang. Vi respekterar dina inställningar och de val du gör avseende begränsad delning och synlighet på 360Player -kontot i tillämpliga fall.

Digital marknadsföring

Som användare av 360player kan vi skicka elektronisk marknadsföring till dig med nyheter om våra tjänster. Om du inte vill ha sådan marknadsföring kan du alltid välja att avböja eller inte ge sådant samtycke.

Om du har gett ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla det eller invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.


Databehandling utanför EU/EES

Dina personuppgifter kan lagras på servrar eller på annat sätt behandlas av våra tjänsteleverantörer utanför EU/EES.

När dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi alltid att det finns en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. En sådan skyddsåtgärd kan vara att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga på Europeiska kommissionens webbplats.

Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas.

När du har ett aktivt konto och är inloggad på vår plattform använder vi cookies.

Med cookies menar vi webbfyrar, pixeltaggar och andra liknande identifierare och/eller spårningstekniker. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet med avsikten att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Vi använder också cookies för att analysera hur vår webbplats och våra tjänster används.

Om du vill ändra eller begränsa hur cookies används på din enhet kan du göra det i inställningarna för din webbläsare. Där kan du också välja att radera tidigare lagrade cookies.

Om du ändrar eller begränsar hur cookies används kan det påverka din upplevelse och funktionaliteten hos våra Tjänster och vår webbplats.


Information som du delar

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Tänk på att information som du delar offentligt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och radera innehåll som du har delat.

Information som vi delar

Vi delar personuppgifter med våra IT-leverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla och hantera driften av våra Tjänster. På begäran kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter eller domstolar.


Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför 360Player förutom i följande situationer:


 • Om du har gett oss ditt samtycke till att vi skickar direktmarknadsföring till dig kan du när som helst återkalla det.
 • Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte heller att kunna erbjuda dig alla våra tjänster, t.ex. anpassad information och marknadsföring.
 • Om du återkallar ditt samtycke innebär det att vi inte får fortsätta att behandla dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring. Ett återkallat samtycke påverkar dock inte lagligheten i den behandling som vi utförde under den tid vi hade ditt samtycke.
 • Vi kommer att fortsätta att behandla dina personuppgifter baserat på en annan rättslig grund, såsom berättigat intresse eller fullgörande av ett avtal. Vi strävar alltid efter att minimera den behandling av personuppgifter som sker.


Vi kan dela information som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partners - t.ex. utgivare, annonsörer eller länkade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används i allmänhet.


Om 360Player skulle bli involverad i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning, kommer vi att säkerställa sekretessen för alla personuppgifter och informera berörda användare innan deras uppgifter överförs eller enligt någon annan sekretesspolicy

Informationssäkerhet

Vi jobbar hårt för att skydda 360Player och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.

Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till 360Players anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

Sekretesspolicyns tillämplighet

Sekretesspolicyn gäller för alla tjänster som erbjuds av 360Player och dess dotterbolag och tjänster som erbjuds på andra webbplatser.

Vår integritetspolicy gäller inte för tjänster som tillhandahålls av andra företag eller individer, inklusive produkter eller webbplatser som visas i flöden, webbplatser som kan innehålla 360Player -tjänster eller andra webbplatser som vi länkar till och från våra tjänster. Vår integritetspolicy omfattar inte informationspolicyer från andra företag eller organisationer som marknadsför våra tjänster, som kan visa relevanta annonser med hjälp av cookies, pixeltaggar eller annan teknik.

Ändringar

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att meddela dig om ändringar i sekretesspolicyn.

Vi håller dina uppgifter privata och säkra – och det är du som kontrollerar dem.

Ytterligare information

Sekretesspolicyn som anges ovan är helt förenlig med reglerna i den europeiska integritetspolicyn GDPR, där du kan kontrollera eller få tillgång till alla dina uppgifter.

Användarens rättigheter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder våra Tjänster. Om informationen är felaktig kommer vi att låta dig enkelt uppdatera eller ta bort den - förutsatt att informationen inte lagras för giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. När du uppdaterar din personliga information kan vi kräva att du bekräftar din identitet innan vi utför åtgärden.

När vi kan ge tillgång till data och korrigering kommer vi att göra det kostnadsfritt, utom i de fall där det kräver oproportionerligt arbete. Vi strävar efter att hålla våra tjänster på ett sådant sätt att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. Att ta bort information i våra Tjänster kan därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i vårt backupsystem.


När vi behandlar dina personuppgifter har du rättigheter och möjlighet att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har bland annat följande rättigheter:


 • Rätt att bli informerad

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill bli informerad kan du kontakta oss på den e-postadress som finns längst ner i denna integritetspolicy.


 • Rätt att få tillgång

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du kontaktar oss för att få en kopia av dina personuppgifter kommer vi att be dig att identifiera dig. Detta är viktigt eftersom endast du har rätt att få tillgång till personuppgifter om dig själv.


 • Rätt till rättelse

Du kan när som helst kontakta oss och be oss korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter.


 • Rätt att radera

Under vissa omständigheter har du rätt att be oss radera dina personuppgifter. Detta gäller om:


 • Dina personuppgifter hanteras på ett olagligt sätt,
 • Dina personuppgifter behövs inte längre för det ändamål som de samlades in för,
 • du invänder mot vår behandling och vi inte har några legitima skäl för vår behandling som väger tyngre för att fortsätta behandlingen,
 • dina uppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet.


 • Rätt till dataportabilitet

I vissa fall kan du begära att få ut, och använda, dina personuppgifter någon annanstans. Denna rätt gäller om vi behandlar personuppgifter som (i) du själv har lämnat till oss för behandling som (ii) grundar sig på ditt samtycke eller för att fullgöra avtalet med dig, och (iii) om behandlingen sker automatiserat.


 • Rätt att klaga

Om du anser att dina personuppgifter inte behandlas korrekt eller att vi inte respekterar dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta oss på compliance@360player.com eller den svenska dataskyddsmyndigheten(www.imy.se).


Den juridiska person som tillhandahåller Tjänsterna är 360Player AB (org.nr. 556880-6862), Sveavägen 159, 113 46 Stockholm, Sverige. E-post: compliance@360player.com.


Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2023-09-04