Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.

Sekretesspolicy

360Players sekretesspolicy

(Maskinöversatt – Termerna på svenska är rätt lagtext)

När du använder 360Players tjänster anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Det här är viktigt! Vi hoppas att du vill avsätta lite tid för att läsa igenom policyn noggrant.

Integritetspolicy

Senaste uppdatering: 2021-10-30

Våra tjänster kan användas till många olika saker – att utvärdera egenskaper, dela information, kommunicera med andra människor eller skapa nytt innehåll. När du delar information med oss, till exempel genom att skapa ett 360Player-konto, hjälper det oss att göra våra tjänster ännu bättre. Vi kan skräddarsy din upplevelse, hjälpa dig att med individuell utveckling och göra det enklare att dela innehåll med andra. Vi vill ge dig full insyn i hur vi använder informationen och hur du kan skydda din integritet när du använder våra tjänster.

Sekretesspolicyn förklarar följande:

 • Vilken information vi samlar in och varför.
 • Hur vi använder informationen i fråga.
 • Vilka valmöjligheter vi ger dig, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

Vi har försökt att göra det så enkelt som möjligt. Om du inte känner till begrepp som cookies, IP-adresser, pixeltaggar och webbläsare föreslår vi att du tar del av detta på anförtrodda källor på Internet. 360Player värnar om din integritet. Oavsett om 360Player är nytt för dig eller om du har använt våra tjänster länge bör du bekanta dig med vår sekretesspraxis. Om du har några frågor kan du kontakta oss se kontaktinformation på 360player.com.

Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. All information som du registrerar kan användas för att optimera din upplevelse av Tjänsten. Exempel är grundläggande saker som att ge utvecklingsråd och skapa dialog, till mer komplicerade processer som att bedöma vilket innehåll som är relevant för dig, personliga erbjudanden eller vilka videoklipp du kan tänkas gilla.

Vi samlar in information enligt följande:

 • Information som du uppger.  När du skapar ett konto ber vi dig om personuppgifter, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer eller kreditkortsnummer som vi lagrar tillsammans med kontot.

Obligatorisk information för ditt konto:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Ditt födelsedatum

Följande information är valfri:

 • Ditt smeknamn
 • Hemadress och kontaktuppgifter (För att dina tränare och lagkamrater ska nå dig)
 • Kontaktuppgifter till anhöriga (Om en medlem i ditt lag behöver dina släktingar)
 • Ditt biologiska kön (Din tillväxt och mognad påverkas av ditt biologiska kön)
 • Allergier

Information som vi får när du använder våra tjänster.  Vi samlar in information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem, till exempel när du tittar på ett videoklipp eller tar del av utvecklingstips, det gäller följande typer av information:

 • Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer). 360Player kan koppla dina enhets-ID:n eller ditt telefonnummer till ditt 360Player-konto.

 • Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av 360Player samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar under maximalt 30 dagar. Loggdata innehåller följande:

 • Information om hur du använder vår tjänst.
 • IP-adress.
 • Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.
 • Cookies som kan identifiera din webbläsare eller ditt 360Player-konto.
 • Platsinformation

När du använder 360Players tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera 360Player om enheter Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten eller andra sensornätverk och teknologier.

 • Lokal lagring

Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

 • Cookies och liknande teknik

Vi och våra affärspartner använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder någon av 360Players tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet.

Information som vi samlar in när du är inloggad på 360Player och information om dig som vi får från våra partners kan kopplas till ditt 360Player-konto. När information kopplas till ditt 360Player-konto behandlar vi det som personliga uppgifter. Du hittar mer information om hur du får åtkomst till, hanterar eller raderar information som kopplas till ditt 360Player-konto i avsnittet Öppenhet och valmöjlighet i den här policyn.

Så här används den information vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra tjänsterna, för att utveckla nya tjänster och för att skydda 360Player och våra användare. Vi använder också informationen för att ge dig anpassat innehåll.

Namnet som du anger i din profil på 360Player kan komma att användas i alla våra tjänster som kräver ett 360Player-konto. Dessutom kan vi ersätta tidigare namn som kopplats till ditt 360Player-konto så att samma namn används i alla våra tjänster. Om andra användare redan har tillgång till din e-postadress eller annan information som identifierar dig kan vi visa detta i din offentliga profilinformation på 360Player (till exempel ditt namn eller profilbilden).

Om du har ett 360Player-konto kan vi visa ditt profilnamn, ditt profilfoto och dina aktiviteter på 360Player-kontot eller i externa program som är länkade till 360Player-kontot (till exempel recensioner eller kommentarer du skriver) i våra tjänster och i andra kommersiella sammanhang. Vi respekterar dina inställningar och de val du gör vad gäller begränsad delning och synlighet i 360Player-kontot när detta blir aktuellt.

När du kontaktar 360Player sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra tjänster är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder. När vi visar anpassade erbjudanden kommer vi inte att koppla identifierare från cookies eller liknande tekniker till känsliga kategorier av personuppgifter, som till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

Våra automatiserade system analyserar ditt innehåll i syfte att förse dig med produktfunktioner som är relevanta för dig, till exempel anpassat innehåll.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

360Player hanterar personuppgifter på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas.

Du kan ändra inställningarna i webbläsaren så att alla cookies blockeras, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster. Du kan även ändra inställningarna så att du informeras om när vi utfärdar en cookie. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies. Det är exempelvis inte säkert att vi kommer ihåg dina språkinställningar.

Information som du delar

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll som du delat.

Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem – förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. När du uppdaterar dina personuppgifter kan vi kräva att du bekräftar din identitet innan vi utför åtgärden.

Vi kan kräva ersättning för kostnader om, eller neka, en begäran som upprepas ett orimligt antal gånger, kräver oproportionerligt mycket tekniskt arbete (till exempel utveckling av ett nytt system eller genomgripande ändringar i befintlig praxis), riskerar andras integritet eller är mycket opraktisk (till exempel en begäran om information som finns i våra system för säkerhetskopior).

När vi kan ge åtkomst till uppgifter och korrigering gör vi det utan avgift, förutom i de fall det kräver oproportionerligt mycket arbete. Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför 360Player förutom i följande situationer:

Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför 360Player om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag  eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför 360Player om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

 • följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter
 • garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem
 • upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
 • skydda mot skador i 360Players rättigheter, egendom eller säkerhet, 360Players användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om 360Player skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet

Vi jobbar hårt för att skydda 360Player och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.

Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till 360Players anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

Sekretesspolicyns tillämplighet

Sekretesspolicyn gäller för alla tjänster som erbjuds av 360Player och dess dotterbolag och tjänster som erbjuds på andra webbplatser.

Vår sekretesspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av andra företag eller personer, inklusive produkter eller webbplatser som visas i flöden, webbplatser som kan innehålla tjänster från 360Player, eller andra webbplatser som vi länkar till och från våra tjänster. Vår sekretesspolicy täcker inte informationspolicyer hos andra företag eller organisationer som marknadsför våra tjänster och som kan visa relevanta annonser med hjälp av cookies, pixeltaggar eller andra tekniker.

Ändringar

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att meddela dig om ändringar i sekretesspolicyn.

Vi håller dina uppgifter privata och säkra – och det är du som kontrollerar dem.

Ytterligare information

Sekretesspolicyn som anges ovan är helt förenlig med reglerna i den europeiska integritetspolicyn GDPR, där du kan kontrollera eller få tillgång till alla dina uppgifter.

På 360Player strävar vi efter att alltid förenkla tillgången till alla dina personuppgifter vid en viss tidpunkt. Om våra automatiserade datahämtningsverktyg inaktiveras eller inte är tillgängliga, kontakta compliance@360player.com för frågor om dina uppgifter.